Chương trình Tập huấn Khách hàng 2022

Năm 2022, Quỹ MOM đã tổ chức 70 lớp tập huấn với các chủ đề như: giáo dục tài chính, sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên, bình đẳng giới, tác hại rác thải nhựa, chuyển giao khoa học kỹ thuật… cho khách hàng vay vốn với gần 3.200 lượt tham gia, hoàn thành 128% so với kế hoạch đề ra. Khép lại Chương trình tập huấn khách hàng năm 2022, Quỹ MOM xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ – Tổ chức NMA-V, Hội phụ nữ các cấp, đội ngũ giảng viên, người lao động cùng sự tham gia nhiệt tình của khách hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.