Vươn lên cùng MOM – Gala Dinner 2019

Tiết mục hát múa “Vươn lên cùng MOM”, biên đạo: Hồng Nhung do tập thể nhân viên Quỹ MOM biểu diễn