Mô hình may gia công (Cái Bè)

Chị Trần Thị Thủy, ngụ tại xã Hậu Mỹ Trinh, tỉnh Tiền Giang. Vượt qua những biến cố trong cuộc đời, bao khó khăn và thử thách trong bước đầu khởi nghiệp. Chị Thủy tích lũy kinh nghiệm và mở rộng quy mô sản xuất cơ sở may. Bên cạnh đó, chị còn ký hợp đồng với Trung tâm giới thiệu việc làm Hội Phụ Nữ Tỉnh và Trung Tâm giới thiệu việc làm huyện Cái Bè đi dạy nghề cho lao động phụ nữ nghèo, có thu nhập thấp. Đến nay lượng học viên của chị ra nghề có việc làm ổn định là hơn 1500 học viên.