“Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”

Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống “Thương người như thể thương thân” của người Việt. Người lao động Quỹ MOM đã tham gia vào cuộc hành trình mà ở đó cuộc sống thêm ý nghĩa hơn khi máu từ trái tim sẽ truyền đến trái tim mang theo tình yêu thương, một cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống vì  “Máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu”.