Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho thành viên do hỏa hoạn/thiên tai/dịch bệnh

Quỹ MOM luôn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội – đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự cam kết trong việc ứng xử hợp đạo lý và đầy nghĩa tình đối với cộng đồng địa phương. Bên cạnh việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, công tác hỗ trợ khó khăn đột xuất cho khách hàng bị thiệt hại do hỏa hoạn, thiên tai, tai nạn hay bệnh hiểm nghèo… đã kịp thời góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt cho các Chị/em gặp bất trắc trong cuộc sống.