Tổ chức Tài chính Vi mô Sáng tạo Tiêu biểu CMA 2019

Ngày 25/12/2020, Quỹ MOM đã được vinh danh là Tổ chức Tài chính vi mô sáng tạo Tiêu biểu Citi – Việt Nam 2019 do NHNN Việt Nam – Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam tổ chức, Ngân hàng Citi tài trợ bởi những nổ lực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng. Thông qua sản phẩm – dịch vụ tài chính, phi tài chính và an sinh xã hội rất sáng tạo, Quỹ MOM đã và đang hỗ trợ hơn 44.000 phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình.