Chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật 2018

    Chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật là một hoạt động được Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (MOM) tổ chức hàng năm dành cho các thành viên vay vốn. Mở đầu cho chương trình tập huấn là chủ đề Quản lý chi tiêu quen thuộc nhưng vô cùng bổ ích cho các chị thành viên của MOM. Năm nay, ngoài các chủ đề quen thuộc như Kỹ năng làm cha mẹ, Bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Phòng chống ma túy, các lớp kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi…Quỹ MOM còn tăng cường thêm 2 chủ đề mới là Bảo vệ môi trường và Giáo dục tài chính. Đến nay, chương trình tập huấn đã đi được hơn hai phần ba chặng đường. Và điều đáng vui mừng là các chủ đề vẫn thu hút các thành viên, có lớp số thành viên tham gia vượt hơn so với kế hoạch.