Lịch sử phát triển

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (Quỹ MOM) đã 2 lần vinh dự đạt danh hiệu “Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu” năm 2015 và 2017. Năm 2018, bằng sự phấn đấu, nỗ lực bền bỉ của mình, Quỹ MOM đạt được danh hiệu “Tổ chức Tài chính vi mô xuất sắc” và 2 lần được UBND Tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích trong công tác hỗ trợ giảm nghèo cho hội viên phụ nữ tỉnh Tiền Giang và đã đạt thành tích trong thực hiện công tác an sinh xã hội trong giai đoạn 2011 – 2018.

Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của Quỹ MOM như sau: