Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Tổ chức tài chính vi mô định hướng xã hội hàng đầu thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm mục đích cải thiện cuộc sống cho hộ gia đình nghèo và thiệt thòi.

SỨ MỆNH

Hoạt động của Quỹ nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của người nghèo, người yếu thế, đặc biệt là phụ nữ nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông qua cung cấp vốn và các hoạt động tài chính khác để giúp họ thoát khỏi nghèo đói và do đó cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi chính của Tổ chức là chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, hợp tác và sáng tạo trong mọi hoạt động của Tổ chức với chất lượng dịch vụ cao đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nghĩa là cán bộ MOM luôn luôn tích cực cam kết chuyên nghiệp trong mối liên hệ với khách hàng đảm bảo chi phí hiệu quả do đó duy  trì cấu trúc chi phí thấp, hiệu quả dẫn đến mức giá cả hợp lý cho các dịch vụ tài chính vì lợi ích của khách hàng. Tổ chức luôn cam kết đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động của tổ chức và xây dựng lòng tin của khách hàng và đối tác.

LOGO

SLOGAN:

” Đồng hành cùng phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống.”