Chương trình “Hỗ trợ 2.500 Phần quà Cho Khách hàng Đặc biệt Khó khăn Vượt qua Đại dịch Covid-19” 2021

Thực hiện tinh thần tương thân tương ái và luôn đồng hành cùng phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống, Quỹ MOM thực hiện chương trình “Hỗ trợ 2.500 Phần quà Cho Khách hàng Đặc biệt Khó khăn Vượt qua Đại dịch Covid-19”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần động viên, chia sẻ với kỳ vọng những phần quà nhu yếu phẩm ý nghĩa của Quỹ MOM góp phần hỗ trợ khách hàng đặc biệt khó khăn vượt qua đại dịch Covid -19, sớm trở lại với nhịp sống bình thường mới.