TIN TUYỂN DỤNG

Yêu cầu chung

• Đơn xin dự tuyển viết tay ghi rõ mã số vị trí xin dự tuyển.
• Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ( nhận tại nơi nộp hồ sơ hoặc download tại đây).
• Bản gốc: Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong năm hiện tại có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền; Giấy chứng nhận sức khoẻ năm hiện tại.
• Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp Đại học/Cao học; Bảng kết quả học tập Đại học/Cao học; Chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn C hoặc tương đương; Chứng chỉ tin học B; Giấy khai sinh; Các chứng chỉ về thành tích đặc biệt trong học tập (nếu có).
    - 02 ảnh 4x6 gần nhất (không nhận ảnh kỹ thuật số).
    - 02 phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại liên hệ.
• Ngoài ra, tuỳ thuộc vị trí đặc thù sẽ có yêu cầu bổ sung thêm các hồ sơ khác.

Ghi chú:

- Yêu cầu ứng viên trực tiếp đến nộp hồ sơ, không liên hệ qua điện thoại.
- Chỉ những hồ sơ đủ tiêu chuẩn mới được gọi tham gia thi tuyển.
- Không hoàn trả hồ sơ.