Giới thiệu

07/12/2015

ü  LỊCH SỬ THÀNH LẬP

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TIỀN GIANG (MOM) VIỆT NAM

        Tổ chức The Norwegian Mission Alliance (NMA) và Hội Liên Hiệp PN tỉnh Tiền Giang đã khởi động sự hợp tác từ năm 2001, đã chính thức ký thỏa thuận sơ bộ vào ngày 04 tháng 04 năm 2002, và được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang là đối tác thực hiện chương trình tín dụng nhỏ.Thoả thuận tài trợ 4 năm được ký vào tháng 06/2002 cho thời gian từ 2002-2005 và các hoạt động dự án bắt đầu từ tháng 09/2002. Đồng thời Ban Quản lý dự án tỉnh, huyện và các xã được thành lập.

 

       Ban quản lý dự án tỉnh (5 thành viên kiêm nhiệm) có trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của dự án, Ban quản lý dự án huyện (2 Thành viên kiêm nhiệm) có vai trò là cầu nối giữa Ban quản lý dự án tỉnh và xã đồng thời hỗ trợ Ban quản lý dự án xã trong các hoạt động của dự án, riêng Ban quản lý dự án xã (2 thành viên kiêm nhiệm, 1 thành viên chuyên trách) chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các hoạt động tín dụng và tiết kiệm.

  Năm 2005 dự án xóa bỏ hệ thống kế toán cấp xã, hoạt động kế toán được thống nhất thực hiện tại cấp tỉnh.

Bảng đồ vị trí chi nhánh của Quỹ trong tỉnh Tiền Giang (dấu sao đỏ) chèn bảng đồ

 


 

Năm 2007 nhằm tiến tới hoạt động một các chuyên nghiệp, dự án giải tán Ban quản lý dự án cấp huyện và xã.

Lúc đầu triển khai thí điểm ở 2 xã: Tân Hưng và Mỹ Tân (huyện Cái Bè) cho 310 thành viên là phụ nữ nghèo, dư nợ cho vay: 269.000.000VNĐ. Các hoạt động của dự án đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và NMA đã tiếp tục mở rộng hơn nữa cho đến thời điểm hiện tại, tính đến ngày 30/06/2011 Tổ chức hoạt động ở 67/169 xã/phường của tỉnh Tiền Giang, số dư nợ đạt 39,9 tỷ VNĐ.

  Tháng 08/2010 Dự án chuyển đổi thành Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế tỉnh Tiền Giang (Tien Giang CWED). Quỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm nhằm hỗ trợ trong cộng đồng đối với những người phụ nữ khó khăn, đặc biệt chủ yếu là những người phụ nữ nghèo, kém may mắn, vùng sâu vùng xa và tài trợ cho các chương trình dự án nhằm mục đích nhân đạo từ thiện khác.

  Đến cuối tháng 09/2015, Quỹ đã giúp đỡ được hơn 41.000 chị em phụ nữ vay vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện kinh tế gia đình với dư nợ cho vay trên 153 tỷ đồng tại 151 xã/phường/thị trấn.

  Đến nay Quỹ đang trong quá trình chuyển đổi thành Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Mê Kông (MOM) với mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn, có Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ với những mục đích sau:

- Tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện về hình thức pháp lý để trở thành một chủ thể độc lập.

- Hoạt động chuyên nghiệp.

- Cơ hội và điều kiện thuận lợi để tiếp cận nhiều nguồn vốn khác.

- Mở rộng phạm vi tiếp cận với người nghèo.

- Có điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm, dịch vụ đa dạng phù hợp với người nghèo, giúp họ thoát nghèo một các bền vững.

 

TẦM NHÌN

Tổ chức tài chính vi mô định hướng xã hội hàng đầu thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm mục đích cải thiện cuộc sống cho hộ gia đình nghèo và thiệt thòi.

 

SỨ MỆNH

 

Hoạt động của Quỹ nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của người nghèo, người yếu thế, đặc biệt là phụ nữ nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông qua cung cấp vốn và các hoạt động tài chính khác để giúp họ thoát khỏi nghèo đói và do đó cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Giá trị cốt lõi chính của Tổ chức là chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, hợp tác và sáng tạo trong mọi hoạt động của Tổ chức với chất lượng dịch vụ cao đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nghĩa là cán bộ MOM luôn luôn tích cực cam kết chuyên nghiệp trong mối liên hệ với khách hàng đảm bảo chi phí hiệu quả do đó duy  trì cấu trúc chi phí thấp, hiệu quả dẫn đến mức giá cả hợp lý cho các dịch vụ tài chính vì lợi ích của khách hàng. Tổ chức luôn cam kết đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động của tổ chức và xây dựng lòng tin của khách hàng và đối tác    

 

LOGO & SLOGAN:

 

Logo:


 

Slogan:               

              MOM cùng phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống             

MỤC TIÊU

- Cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho người nghèo và nghèo nhất nhằm giúp họ bắt đầu công việc làm ăn, sản xuất nhỏ.
           - Giảm nghèo thông qua các hoạt động tạo thu nhập của người nghèo giúp họ cải thiện an sinh gia đình.
            - Giảm tỉ lệ thất nghiệp trong người nghèo.
            - Tham gia giúp người nghèo xây dựng cộng đồng, chia sẽ trách nhiệm, và ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường xã hội lành mạnh.
           - Mở rộng cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho số lượng nghèo và duy trì sự bền vững tài chính của tổ chức.

ü  MỤC TIÊU

 MỤC TIÊU CHUNG

     Việc thành lập Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Phát Triển Kinh Tế Tiền Giang (Tổ chức tài chính quy mô nhỏ Mê Kông – MOM) nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản sau đây:                      

- Tăng thu nhập cho các gia đình nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo, tạo điều kiện cho các đối tượng này tham gia tiếp cận dịch vụ tài chính nhằm giúp họ tự cải thiện cuộc sống, trên cơ sở đó, từng bước trang bị khả năng để tự phát triển cuộc sống theo xu thế đi lên một các tích cực. Giảm nghèo thông qua các hoạt động tạo thu nhập của người nghèo giúp họ cải thiện an sinh gia đình. 

- Cung cấp các dịch vụ tài chính lâu dài, ổn định và bền vững cho các gia đình nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo để các đối tượng này có nguồn tài trợ tài chính sử dụng vào mục đích thực hiện và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.             

 - Tạo môi trường thúc đẩy và phát triển hoạt động của các loại hình tài chính quy mô nhỏ một cách chính thống và chuyên nghiệp, từ đó góp phần trong việc tập trung  nhiều hơn nguồn lực vào các chương trình hoạt động mang tính xã hội và phi tài chính. 

- Tham gia giúp người nghèo xây dựng cộng đồng, chia sẽ trách nhiệm, và ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường xã hội lành mạnh.

- Hỗ trợ vốn nhằm giúp cho các gia đình nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo, có nguồn vốn để sản xuất – kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trên cơ sở đó, từng bước giúp cho người nghèo tự phát triển cuộc sống theo xu hướng đi lên một cách tích cực .

- Các hoạt động của dự án đã góp phần vào việc phát triển kinh tế gia đình, tạo cơ hội cho chị em phụ nữ tiếp cận và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, qua đó, các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tao nên tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó, giúp các thành viên tự tin, bình đẳng hơn, có tiếng nói hơn trong gia đình. Và từ các buổi sinh hoạt cụm các thành viên còn được lồng ghép các chủ đề về bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, sức khỏe sinh sản, các kiến thức về giáo dục, y tế, các chủ trương, chính sách của địa phương .v.v… Từ đó người phụ nữ có thêm kiến thức nuôi dạy con, chăm sóc gia đình tốt hơn. Các buổi sinh hoạt mang lại cho thành viên nhiều thông tin về kinh tế – xã hội qua đó xây dựng được nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, góp phần xây dựng khu phố, ấp văn hóa, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

 Hoạt động của Quỹ phải nhằm được mục tiêu cụ thể là “Khả năng tự giảm nghèo của người nghèo và nhóm thiệt thòi được tăng lên” sao cho, đến năm 2012:

1. 100% khách hàng tham gia MOM được trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật (chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh) theo nhu cầu.

2. 70% hộ khách hàng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

3. 80% khách hàng làm kinh tế gia đình có lợi nhuận và trả được vốn vay.

4. Tỷ lệ hoàn trả vốn vay đạt 99%.

5. 80% số hộ nghèo thuộc khu vực của dự án được tiếp cận vốn vay.

6. 60% số hộ thiệt thòi được tiếp cận vốn vay.

ü  NHÂN VIÊN

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỸ

1. Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Ban Kiểm soát.

3. Giám đốc điều hành Quỹ, Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên trách.

4. Các điểm giao dịch.

5.Các cụm nhóm khách hàng thành viên

I. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Hội đồng quản lý Quỹ có quyền :Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng của Quỹ; Quyết định tổ chức bộ máy quản lý, hoạt động của Quỹ; Quyết định phương hướng, kế hoạch hoạt động của Quỹ; Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu của Quỹ; Giám sát, kiểm tra các hoạt động của Quỹ.

II. BAN KIỂM SOÁT QUỸ

1. Ban Kiểm soát Quỹ có 03 (ba) thành viên, gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và ủy viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thành lập và bổ nhiệm các thành viên theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập và có các nhiệm vụ: Kiểm tra giám sát hoạt động của Quỹ theo Điều lệ và các quy định của luật pháp; Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của Quỹ.

III. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH QUỸ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

1. Giám đốc điều hành Quỹ có trách nhiệm: điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ; Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật; Chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu, các định mức chi tiêu theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, không được sử dụng Quỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của Quỹ;

2. Phó Giám đốc Quỹ có nhiệm vụ: giúp việc cho Giám đốc, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Giám đốc giao, thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của Quỹ khi Giám đốc vắng mặt và được Giám đốc ủy quyền điều hành bằng văn bản khi vắng mặt.

3. Kế toán trưởng của Quỹ: chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, mở sổ theo dõi và hạch toán theo chuẩn mực quốc tế và tuân thủ theo Luật kế toán Việt nam của Quỹ; Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính trước Giám đốc điều hành, Hội đồng quản lý, nhà tài trợ và pháp luật; Lập và gửi đúng thời hạn các báo cáo tài chính theo định kỳ; Chịu sự điều hành của Giám đốc và sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý.

 4. Phòng tín dụng:

- Thực hiện việc phát triển khách hàng, tiếp xúc, hướng dẫn các thủ tục, thu thập hồ sơ, tài liệu đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn, đánh giá, đề xuất trình Giám đốc Quỹ điều hành phê duyệt.

- Theo dõi, quản lý và đôn đốc khách hàng thông qua các cụm – nhóm thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận với Quỹ. Tiếp nhận, đề nghị, thu thập hồ sơ, số liệu, đề xuất trình Giám đốc Quỹ phê duyệt các đề nghị của khách hàng như: gia hạn, miễn giảm lãi…

- Báo cáo định kỳ với Giám đốc Quỹ về tình hình khách hàng, dư nợ tiền vay…

5. Phòng tài chính kế toán có trách nhiệm:

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) của Quỹ; Lập kế hoạch ngân sách chung (năm, quý, tháng) của Quỹ dựa trên kế hoạch hoạt động do phòng Tín dụng lập; Đảm bảo việc tuân thủ các chế độ tài chính kế toán của Quỹ; Hỗ trợ phòng Tín dụng đánh giá kết quả hoạt động tài chính của các chi nhánh; Xây dựng chính sách, thủ tục tài chính kế toán chung cho Quỹ và chi nhánh; Hỗ trợ chi nhánh trong việc nâng cao năng lực.

 6. Phòng tổ chức hành chính có trách nhiệm:

Lập kế hoạch phát triển tổ chức chung; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ MOM; Tham mưu, xây dựng các chế độ, chính sách cho nhân viên bao gồm chế độ lương, thủ tục tuyển dụng, quy trình đánh giá nhân viên …; Tham gia tuyển dụng cán bộ; Quản lý văn phòng, thực hiện các nhiệm vụ hành chính trong cơ quan; Mua sắm tài sản, trang thiết bị

  7.Phòng Kiểm toán nội bộ: 

- Giám sát chất lượng của các cuộc kiểm tra đảm bảo công tác kiểm tra được thực hiện tuân thủ đúng với quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Quỹ.

- Lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát Nội bộ, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong báo cáo kiểm tra nội bộ.

- Tư vấn cho Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo các điểm giao dịch về giải pháp chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động, tuân thủ các quy chế, quy định của Quỹ.

- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiệp vụ của Quỹ nhằm phát hiện những thiếu sót, đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động, tuân thủ các quy chế, quy định của Quỹ.

- Kiểm soát hồ vay giải ngân: trước khi giải ngân, trong khi giải ngân và sau khi giải ngân.

- Kiểm soát hồ sơ vay thanh lý.

 IV. CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA QUỸ

1. MOM được thành lập điểm giao dịch ở nơi khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định việc thành lập và quy định nội dung hoạt động của điểm giao dịch theo đề nghị của Giám đốc MOM và phù hợp với Điều lệ này và quy định của pháp luật.

 V. CÁC CỤM NHÓM KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

Cụm nhóm thành viên là tổ chức của khách hàng vay vốn, mỗi một ấp hình thành một cụm nhóm thành viên. Mỗi cụm nhóm có từ 7 đến 13 thành viên, cụm 2-4 nhóm nhưng không quá 37 người. Những thành viên trong cụm – nhóm có trách nhiệm giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong quá trình sử dụng vốn, hoàn trả vốn cho Quỹ. Những thành viên này khi được kết nạp vào cụm, nhóm phải tuân thủ đầy đủ các quy định như: ngày trả lãi, nộp tiền tiết kiệm bắt buộc, ngày thanh toán nợ gốc, v.v… Nếu một trong những thành viên trong nhóm không thực hiện đúng hợp đồng thì các thành viên còn lại phải chịu liên đới trách nhiệm và sẽ không được hỗ trợ vốn tiếp theo.

Định kỳ, một tháng sinh hoạt một lần để nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng vốn vay, trao đổi kinh nghiệm làm ăn và được Hội phụ nữ lồng ghép các nội dung sinh hoạt Hội nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt cho thành viên vay vốn, tăng cường tình đoàn kết trong nhóm.

Ngày họp nhóm cũng đồng thời là ngày giải ngân, thu nợ, lãi vay và thu tiết kiệm bắt buộc. Với mô hình cụm nhóm này, Quỹ đưa được vốn tài trợ đến với những người có nhu cầu thực sự và đảm bảo ngày càng phát triển bền vững.

ü  TỔ CHỨC

BAN ĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ

 Cuối tháng 9/2014 Quỹ có 63 nhân viên được phân công trong các bộ phận như sau:

+ Ban Giám đốc: 01

+ Phòng Tín dụng: 03

+ Phòng Kế toán: 04

+ Phòng Hành chánh nhân sự: 02

+ Phòng Kiểm soát nội bộ: 03

+ Phòng IT: 02

+ Nhóm (CN) tín dụng Cái Bè: 07

+ Nhóm (CN) tín dụng Cai Lậy: 07

+ Nhóm (CN) tín dụng Châu Thành – Tân Phước: 10

+ Nhóm (CN) tín dụng Mỹ Tho – Chợ Gạo: 10

+ Nhóm (CN) tín dụng Gò Công Tây – Tân Phú Đông: 05

+ Nhóm (CN) tín dụng TX.Gò Công – Gò Công Đông: 09

 

- Hội đồng quản lý Quỹ: (Do Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh kiêm nhiệm)

 Có 03 thành viên gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và 01 thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các công việc sau:

+ Quyết định tổ chức bộ máy quản lý, hoạt động của Quỹ;

+ Quyết định phương hướng, kế hoạch hoạt động của Quỹ;

+ Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu của Quỹ.

+ Giám sát, kiểm tra các hoạt động của Quỹ;

+ Phê duyệt định mức chi tiêu cho công tác quản lý Quỹ, kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán tài chính của Quỹ;

+ Đề xuất sửa đổi, bổ sung về giấy phép hoạt động và Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Quyết định những vấn đề khác theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

- Ban Giám đốc Quỹ : gồm 01 Giám đốc Quỹ:

+ Có trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ;

+ Điều hành và quản lý công việc hàng ngày của Quỹ nhằm thực hiện các chương trình và kế hoạch do Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;

+ Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo Điều lệ này và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản;

+ Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật;

+ Chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu, các định mức chi tiêu theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, không được sử dụng Quỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của Quỹ;

+ Ký, phê duyệt các văn bản giao dịch thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Biểu đồ: Cấu trúc tổ chức hiện tại