Sản phẩm vốn vay

I. Đối tượng và mức vốn vay, lãi suất cho vay của Quỹ:

1) Đối tượng được vay vốn của Quỹ:

Do Quỹ được triển khai kết hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Tiền Giang, nên đối tượng cho vay của Quỹ chủ yếu là phụ nữ. Đối tượng được xem xét trợ vốn là: Phụ nữ nghèo chưa có điều kiện vay vốn; là những người cần vay vốn để hoạt động sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống; chưa có việc làm ổn định nhưng có tay nghề, có khả năng tạo dựng công ăn việc làm; hoặc đang có việc làm nhưng cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh gắn với giải quyết việc làm cho lao động nữ; hoặc phụ nữ có thu nhập thấp cần tổ chức công việc làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống.

2) Mức vốn vay và thời hạn cho vay:

Mức cho vay sẽ được xác định căn cứ vào khả năng trả nợ thực tế của khách hàng, thu nhập hiện tại, nhu cầu vay vốn, kết quả thẩm định phương án sản xuất kinh doanh. Thời hạn vay 12, 18, 24 tháng được quy định theo từng vòng vay.

Hiện tại mức vốn vay theo các vòng vay tại Quỹ như sau:

Vòng vay Mức vay

(VNĐ)

Lãi vay

(%)/ tháng

Thời hạn vay

(tháng)

+ Vòng 1 5.000.000

6.000.000

7.000.000

0,85 % 12, 18 tháng
+ Vòng 2 8.000.000

9.000.000

0,85 % 12, 18, 24 tháng
+ Vòng 3 10.000.000

11.000.000

0,85 % 12, 18, 24 tháng
+ Vòng 4 12.000.000

13.000.000

0,85 % 12, 18, 24 tháng
+ Vòng 5 14.000.000

15.000.000

0,85 % 12, 18, 24 tháng

– Mức cho vay ban đầu 5.000.000đ, mỗi vòng vay được nâng tối đa 2.000.000đ nhưng mức cao nhất không quá 15.000.000đ.

– Kỳ hạn: 12, 18 tháng nhưng với mức vay từ 8.000.000đ – 15.000.000đ sẽ có thêm kỳ hạn 24 tháng để thuận lợi cho khách hàng trả nợ đối với những phương án kinh doanh có vòng quay vốn dài.

Khi hết thời hạn vay, khách hàng sẽ tiếp tục được xét duyệt cho vay khi có nhu cầu vay vốn. Khi người vay không tiếp tục vay sẽ được rút tiết kiệm. Nếu sau đó thành viên có nhu cầu vay vốn trở lại thì được xét vay lại với mức vay ban đầu từ vòng 1.

3) Lãi suất:

Hiện tại Quỹ áp dụng mức lãi suất: 0,85%/tháng (đến khi có thông báo khác từ Quỹ) và được tính theo phương pháp lãi phẳng.

II. Trách nhiệm người vay:

– Thành viên phải tham gia sinh hoạt cụm (họp cụm) đầy đủ và đúng giờ.

– Chấp hành nghiêm túc và tuân thủ đúng các quy định của Quỹ.

– Thành viên phải mang theo giấy CMND bản chính để nhận vốn, nhận tiết kiệm. Đối với người được ủy quyền nhận thay tiền, ngoài giấy CMND bản chính phải mang thêm sổ HKTT bản chính và Giấy ủy quyền để nhận tiền,

– Khi nhận vốn phải kiểm đếm số tiền thực nhận theo đơn vay và ký tên (hoặc điểm chỉ) trên “Danh sách cho vay kiêm biên bản bàn giao vốn”.

– Sử dụng vốn đúng mục đích theo kế hoạch sản xuất.

– Hoàn trả vốn, lãi và gởi tiết kiệm đúng hạn.

– Hợp tác, giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống và hoàn trả vốn vay.

– Liên đới giám sát lẫn nhau trong nhóm.

– Tham gia bình xét vốn vay và ký bảo lãnh cho các thành viên trong nhóm.

III. Thủ tục lập hồ sơ vay vốn:

  1. Người vay (khách hàng):

– Điền đầy đủ, chính xác thông tin trên “Đơn vay vốn kiêm hợp đồng” (mẫu 01/TD), sau đó ký tên (hoặc điểm chỉ) và gửi kèm bản sao giấy CMND, bản sao HKTT (KT3) của người vay và người thừa kế cho Nhóm trưởng.

Tiếp theo, người vay ký tên (hoặc điểm chỉ): trên 02 bản “Bảng cam kết bảo lãnh của nhóm kiêm biên bản thành lập nhóm” (mẫu 02/TD) và chuyển cho Nhóm trưởng.

  1. Nhóm trưởng – Chi hội PN ấp/khu phố (cụm trưởng):

a) Nhóm trưởng:

– Nhóm trưởng họp bình xét công khai ở nhóm cho từng hồ sơ xin vay vốn (mẫu 01/TD) và cam kết bảo lãnh kiêm biên bản thành lập nhóm (mẫu 02/TD), thống nhất mức vay của từng thành viên và ký tên vào hồ sơ vay vốn chuyển cho Chi hội PN ấp/khu phố (hoặc Cụm trưởng).

b) Chi hội PN ấp/khu phố (cụm trưởng):

– Tham gia họp nhóm, xem xét và kiểm tra các thông tin theo các quy định của Quỹ, ký tên xác nhận vào hồ sơ vay vốn và chuyển cho CB Hội LHPN xã/phường/thị trấn.

  1. Hội LHPN xã/phường/thị trấn:

– CB Hội LHPN xã/phường/thị trấn căn cứ hồ sơ xin vay vốn của người vay, người thừa kế, nhóm trưởng, cụm trưởng và các giấy tờ khác (bản sao giấy CMND, bản sao sổ HKTT (KT3) để chấp thuận, ký tên, đóng dấu và chuyển cho UBND xã/phường/thị trấn ký xác nhận và đóng dấu.

– Sau khi hoàn tất, chuyển giao tất cả hồ sơ vay vốn của các nhóm cho Nhân viên tín dụng để kiểm tra và thẩm định.

IV. Hoàn trả nợ vay:

Phương thức hoàn trả: Hoàn trả vốn và lãi hàng tháng. Thời gian hoàn trả bắt đầu 1 tháng sau, tính từ ngày nhận vốn.

Ý nghĩa của việc hoàn trả (vốn và lãi) hàng tháng:

– Vốn và lãi được chia nhỏ, trả dần trong suốt thời gian vay giúp cho người vay hoàn trả thuận lợi hơn là hoàn trả một lần. Người vay không phải sử dụng số tiền từ việc bán các sản phẩm để hoàn trả vốn vay mà sử dụng số tiền đó để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.

– Giảm bớt khó khăn cho người vay trong trường hợp sản xuất kinh doanh bị rủi ro.

Sau 1 chu kỳ vay vốn, người vay sẽ được xét duyệt tiếp tục cho vay, khi đảm bảo các điều kiện sau:

+ Hoàn trả vốn, lãi và gởi tiết kiệm bắt buộc đầy đủ, đúng hạn.

+ Tiếp tục có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh.

+ Được sự cam kết, bảo lãnh của các thành viên trong nhóm

V. Tổ chức Cụm – Nhóm:

1. Quy định nhóm và cụm:

Mục đích của việc thành lập nhóm nhằm bảo lãnh vốn vay, đảm bảo sự hoàn trả, tạo sự đoàn kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau phát triển kinh doanh/ sản xuất.

a) Nhóm:

– Mỗi nhóm gồm: 10 thành viên (tùy theo điều kiện, địa bàn dân cư mà thành lập nhóm: ít nhất là 05 thành viên, tối đa là 15 thành viên).

– Các thành viên trong nhóm sẽ tự đề cử và bầu Nhóm trưởng.Trong trường hợp không tìm được nhóm trưởng thì có thể chọn nhóm trưởng không phải là TV vay vốn nhưng phải làm “Cam kết thu tiền”.

– Trường hợp người phụ trách thu tiền không phải là Cụm/Nhóm trưởng thì phải ký “Cam kết thu tiền” theo đúng biểu mẫu quy định.

– Thành viên trong một nhóm phải cùng chung ấp/khu phố (trường hợp thành viên khác ấp/khu phố chỉ giải quyết với điều kiện nhà của thành viên ở giáp ranh giữa các ấp/khu phố liền kề và phải được CBTD ghi cụ thể trong phần ý kiến, nhận xét trên mẫu 01/TD); phải sống gần nhau và có hoàn cảnh kinh tế giống nhau, cùng mong muốn vay vốn để kinh doanh/ sản xuất và cam kết hợp tác, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, đời sống và hoàn trả vốn vay.

– Trường hợp trong nhóm có người quá hạn (trả vốn, lãi và gửi tiết kiệm không đúng ngày thu ngân) thì tất cả thành viên nhóm sẽ bị ảnh hưởng khi xét duyệt cho lần vay tiếp theo. Nếu thành viên đó không hoàn trả nợ gốc, lãi thì các thành viên còn lại trong nhóm phải chịu trách nhiệm hoàn trả nợ gốc, lãi cho thành viên đó.

b) Cụm:

– Mỗi cụm tối đa không quá 60 TV.

+ Trường hợp > 60 TV/Cụm (không có nhóm trưởng hỗ trợ) thì phải tách cụm theo đúng quy định.

+ Trường hợp > 60 TV/Cụm (có nhóm trưởng hỗ trợ) hoặc trường hợp đặc biệt thì phải có văn bản đề nghị bảo lãnh của Hội LHPN xã/ phường/thị trấn và được BGĐ Quỹ chấp thuận.

– Các thành viên trong Chi hội phụ nữ hoặc Tổ hội phụ nữ ấp/khu phố sẽ được đề cử làm Cụm trưởng. (Tuy nhiên, tùy điều kiện thực tế tại địa phương mà các thành viên trong nhóm, hoặc nhóm trưởng có thể đảm nhận chức vụ cụm trưởng, nhưng phải được Hội LHPN xã/phường/thị trấn đề cử).

– 100% Cụm trưởng phải ký “Biên bản thỏa thuận” về việc hỗ trợ hoạt động tín dụng tại địa bàn với Quỹ; trong quá trình hoạt động nếu có thay đổi Cụm trưởng thì phải ký bổ sung, cập nhật kịp thời, đầy đủ và chính xác.

– ĐGD phối hợp với PN xã thực hiện “Biên bản bàn giao địa bàn” bao gồm hồ sơ vay vốn, số liệu liên quan thu ngân, giải ngân đối với những xã có thay đổi cụm trưởng (Chi hội PN ấp), nhóm trưởng.

2. Tổ chức họp cụm (sinh hoạt cụm) hàng tháng:

Không chỉ vì mục đích thu vốn, lãi và gửi tiết kiệm mà còn tạo cơ hội cho thành viên gặp gỡ, chia sẽ kinh nghiệm; thảo luận cách thức kinh doanh/ sản xuất, trao đổi thông tin và cùng nhau tháo gỡ các vấn đề khó khăn của cụm/nhóm. Tỷ lệ thành viên tham gia họp cụm hàng tháng là một chỉ số quan trọng, thành viên đi họp đầy đủ mới duy trì được tín nghiêm túc của Quỹ, đảm bảo chất lượng cuộc họp, duy trì kỷ luật tín dụng và theo dõi, giám sát sự phát triển dự án kinh doanh/ sản xuất của thành viên.

– Sinh hoạt cụm sẽ được tiến hành vào một ngày nhất định hàng tháng.

– Địa điểm và giờ họp cụm sẽ do các thành viên trong nhóm, nhóm trưởng, cụm trưởng và nhân viên tín dụng bàn bạc quyết định.

– Thời gian họp tối đa không quá 60 phút.