Mục tiêu tự giảm nghèo

100% khách hàng tham gia MOM được trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật (chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh) theo nhu cầu.
70% hộ khách hàng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
80% khách hàng làm kinh tế gia đình có lợi nhuận và trả được vốn vay.
Tỷ lệ hoàn trả vốn vay đạt 99%.
80% số hộ nghèo thuộc khu vực của dự ánđược tiếp cận vốn vay.
60% số hộ thiệt thòi được tiếp cận vốn vay.

Tầm nhìn

Tổ chức tài chính vi mô định hướng xã hội hàng đầu thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm mục đích cải thiện cuộc sống cho hộ gia đình nghèo và thiệt thòi.

Sứ mệnh

Hoạt động của Quỹ nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của người nghèo, người yếu thế, đặc biệt là phụ nữ nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông qua cung cấp vốn và các hoạt động tài chính khác để giúp họ thoát khỏi nghèo đói và do đó cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi chính của Quỹ MOM là chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, hợp tác và sáng tạo trong mọi hoạt động với chất lượng dịch vụ cao đáp ứng nhu cầu khách hàng.