Mục tiêu

Việc thành lập Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Phát Triển Kinh Tế Tiền Giang (Tổ chức tài chính quy mô nhỏ Mê Kông – MOM) nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản sau đây:

– Tăng thu nhập cho các gia đình nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo, tạo điều kiện cho các đối tượng này tham gia tiếp cận dịch vụ tài chính nhằm giúp họ tự cải thiện cuộc sống, trên cơ sở đó, từng bước trang bị khả năng để tự phát triển cuộc sống theo xu thế đi lên một các tích cực. Giảm nghèo thông qua các hoạt động tạo thu nhập của người nghèo giúp họ cải thiện an sinh gia đình.

– Cung cấp các dịch vụ tài chính lâu dài, ổn định và bền vững cho các gia đình nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo để các đối tượng này có nguồn tài trợ tài chính sử dụng vào mục đích thực hiện và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

– Tạo môi trường thúc đẩy và phát triển hoạt động của các loại hình tài chính quy mô nhỏ một cách chính thống và chuyên nghiệp, từ đó góp phần trong việc tập trung  nhiều hơn nguồn lực vào các chương trình hoạt động mang tính xã hội và phi tài chính.

– Tham gia giúp người nghèo xây dựng cộng đồng, chia sẽ trách nhiệm, và ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường xã hội lành mạnh.

– Hỗ trợ vốn nhằm giúp cho các gia đình nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo, có nguồn vốn để sản xuất – kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trên cơ sở đó, từng bước giúp cho người nghèo tự phát triển cuộc sống theo xu hướng đi lên một cách tích cực .

– Các hoạt động của dự án đã góp phần vào việc phát triển kinh tế gia đình, tạo cơ hội cho chị em phụ nữ tiếp cận và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, qua đó, các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tao nên tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó, giúp các thành viên tự tin, bình đẳng hơn, có tiếng nói hơn trong gia đình. Và từ các buổi sinh hoạt cụm các thành viên còn được lồng ghép các chủ đề về bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, sức khỏe sinh sản, các kiến thức về giáo dục, y tế, các chủ trương, chính sách của địa phương .v.v… Từ đó người phụ nữ có thêm kiến thức nuôi dạy con, chăm sóc gia đình tốt hơn. Các buổi sinh hoạt mang lại cho thành viên nhiều thông tin về kinh tế – xã hội qua đó xây dựng được nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, góp phần xây dựng khu phố, ấp văn hóa, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Hoạt động của Quỹ phải nhằm được mục tiêu cụ thể là “Khả năng tự giảm nghèo của người nghèo và nhóm thiệt thòi được tăng lên” sao cho:

  1. 100% khách hàng tham gia MOM được trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật (chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh) theo nhu cầu.
  2. 70% hộ khách hàng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
  3. 80% khách hàng làm kinh tế gia đình có lợi nhuận và trả được vốn vay.
  4. Tỷ lệ hoàn trả vốn vay đạt 99%.
  5. 80% số hộ nghèo thuộc khu vực của dự ánđược tiếp cận vốn vay.
  6. 60% số hộ thiệt thòi được tiếp cận vốn vay.