Lịch sử phát triển

Tổ chức The Norwegian Mission Alliance (NMA) và Hội Liên Hiệp PN tỉnh Tiền Giang đã khởi động sự hợp tác từ năm 2001, đã chính thức ký thỏa thuận sơ bộ vào ngày 04 tháng 04 năm 2002, và được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang là đối tác thực hiện chương trình tín dụng nhỏ.Thoả thuận tài trợ 4 năm được ký vào tháng 06/2002 cho thời gian từ 2002-2005 và các hoạt động dự án bắt đầu từ tháng 09/2002. Đồng thời Ban Quản lý dự án tỉnh, huyện và các xã được thành lập.
     Ban quản lý dự án tỉnh (5 thành viên kiêm nhiệm) có trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của dự án, Ban quản lý dự án huyện (2 Thành viên kiêm nhiệm) có vai trò là cầu nối giữa Ban quản lý dự án tỉnh và xã đồng thời hỗ trợ Ban quản lý dự án xã trong các hoạt động của dự án, riêng Ban quản lý dự án xã (2 thành viên kiêm nhiệm, 1 thành viên chuyên trách) chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các hoạt động tín dụng và tiết kiệm.
Năm 2005 dự án xóa bỏ hệ thống kế toán cấp xã, hoạt động kế toán được thống nhất thực hiện tại cấp tỉnh.
     Bảng đồ vị trí chi nhánh của Quỹ trong tỉnh Tiền Giang (dấu sao đỏ) chèn bảng đồ

     Năm 2007 nhằm tiến tới hoạt động một các chuyên nghiệp, dự án giải tán Ban quản lý dự án cấp huyện và xã.
Lúc đầu triển khai thí điểm ở 2 xã: Tân Hưng và Mỹ Tân (huyện Cái Bè) cho 310 thành viên là phụ nữ nghèo, dư nợ cho vay: 269.000.000VNĐ. Các hoạt động của dự án đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và NMA đã tiếp tục mở rộng hơn nữa cho đến thời điểm hiện tại, tính đến ngày 30/06/2011 Tổ chức hoạt động ở 67/169 xã/phường của tỉnh Tiền Giang, số dư nợ đạt 39,9 tỷ VNĐ.
     Tháng 08/2010 Dự án chuyển đổi thành Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế tỉnh Tiền Giang (Tien Giang CWED). Quỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm nhằm hỗ trợ trong cộng đồng đối với những người phụ nữ khó khăn, đặc biệt chủ yếu là những người phụ nữ nghèo, kém may mắn, vùng sâu vùng xa và tài trợ cho các chương trình dự án nhằm mục đích nhân đạo từ thiện khác.
Đến cuối tháng 09/2015, Quỹ đã giúp đỡ được hơn 41.000 chị em phụ nữ vay vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện kinh tế gia đình với dư nợ cho vay trên 153 tỷ đồng tại 151 xã/phường/thị trấn.
     Đến nay Quỹ đang trong quá trình chuyển đổi thành Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Mê Kông (MOM) với mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn, có Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ với những mục đích sau:

  •  Tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện về hình thức pháp lý để trở thành một chủ thể độc lập.
  •  Hoạt động chuyên nghiệp.
  •  Cơ hội và điều kiện thuận lợi để tiếp cận nhiều nguồn vốn khác.
  •  Mở rộng phạm vi tiếp cận với người nghèo.
  •  Có điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm, dịch vụ đa dạng phù hợp với người nghèo, giúp họ thoát nghèo một cách bền vững.