Trang chủ DỊCH VỤ Sản phẩm vốn vay

Sản phẩm vốn vay

Sản phẩm vốn vay

Quỹ MOM triển khai kết hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Tiền Giang nên đối tượng cho vay của Quỹ MOM chủ yếu là phụ nữ. Đối tượng được xem xét hỗ trợ vốn là: phụ nữ nghèo, khó khăn, thu nhập thấp, phụ nữ đơn thân cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh tăng thu nhập cho bản thân, mở rộng sản xuất kinh doanh gắn với giải quyết việc làm cho lao động nữ tại địa phương.

Bản tin xem nhiều