Trang chủ GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Hệ thống tổ chức

BAN ĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ  Cuối tháng 9/2018 Quỹ có 81 nhân viên được phân công trong các bộ phận như sau: + Ban Giám đốc: 02 +...

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỸ - Hội đồng quản lý Quỹ. - Ban Kiểm soát. - Giám đốc điều hành Quỹ, Phó Giám đốc và các bộ...

Mục tiêu

Việc thành lập Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Phát Triển Kinh Tế Tiền Giang (Tổ chức tài chính quy mô nhỏ Mê Kông – MOM) nhằm đạt được...

Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN Tổ chức tài chính vi mô định hướng xã hội hàng đầu thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm mục đích...

Lịch sử phát triển

Tổ chức The Norwegian Mission Alliance (NMA) và Hội Liên Hiệp PN tỉnh Tiền Giang đã khởi động sự hợp tác từ năm 2001,...

Bản tin xem nhiều